خبرها

روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸، جلسه اعضای هیئت مدیره با جناب آقایان مهندس اکبرنیا و دکتر امیری در اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی تشکیل شد. اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می‌باشد؛* تایید و استقبال از کمیته‌های تشکیل شده درراستای دستیابی حداکثری به محیط‌های کاری ایمن* تعیین و تایید تعداد مشاوره‌های مسئولان ایمنی براساس رتبه‌بندی اعضا تا حداکثر ۴ مشاوره درجلسه یادشده درخصوص جزئیات برگزاری همایش ایمنی در ماه خرداد سال جاری نظرات و پیشنهاداتی رد و بدل شد که شرح دقیق آن پس از انجام بررسی‌های لازم به اطلاع همه همکاران خواهد رسید.درپایان جناب مهندس اکبرنیا؛ روند فعالیت‌های انجمن را مفید دانسته و ضمن تشکر از همکاری انجمن صنفی مسئولان ایمنی با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار هرچه بیشتر علمی‌شدن فرایندهای کاری انجمن صنفی مسئولان ایمنی استان شدند.

اولین جلسه هیئت مدیره در هفتم فروردین ماه ۱۴۰۳ در دفتر انجمن صنفی مسئولان ایمنی استان برگزار شد وطی این جلسه موضوعات میزان حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ و نحوه رتبه بندی مسئولان ایمنی انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

روز یکشنبه بیستم اسفندماه سال ۱۴۰۲، نشستی باحضور اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولان ایمنی استان گیلان در محل انجمن صنفی مسئولان ایمنی برگزار شد که طی آن نحوه عملکرد کمیته‌ها مورد بررسی قرارگرفت. همچنین طی این جلسه سیر قانونی تصویب پیشنهادات کمیته‌ها بررسی شده و فرایند طرح پیشنهادات در کمیته و انتقال و جمع‌بندی نهایی آن در هیئت مدیره مورد بحث وبررسی قرارگرفت والگوی اولویت‌بندی گام‌ها معین گشت. طبق الگوی مصوب؛ طرح پیشنهادی از کمیته به گروه اصلی انجمن صنفی و پس از آن به هیئت مدیره انجمن ارائه شده که درصورت تأیید هیئت مدیره، پیشنهاد مطروحه به اداره کار ارسال و پس از اصلاحات لازم، به هیئت مدیره برگشت داده‌می‌شود. درگام آخر طرح تصویب شده به کمیته بازگشته و درنهایت توسط هیئت مدیره ابلاغ می‌گردد. ازدیگر مصوبات این نشست می‌توان به همفکری اعضای هیئت مدیره و نمایندگان کمیته‌ها در تدوین دستورالعمل‌های جامع کمیته‌های تخصصی اشاره کرد. شایان ذکر است این جلسه آخرین نشست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولان ایمنی درسال جاری بوده و نشست بعدی در سال ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد.