مسئولان ایمنی

قابل توجه متقاضیان تایید صلاحیت مسئول ایمنی:

مراحل اخذ تائید صلاحیت:

 1. ثبت نام در سامانه تائید صلاحیت مسئولان ایمنی (isaap.mcls.gov.ir)
 2. ارسال مدارک کاغذی که در سامانه بارگزاری شده است به همراه مدارک زیر:
  1. گواهی سابقه کار در رشته مربوطه
  2. لیست بیمه متقاضی

توجه:

فارغ التحصیلان رشته بهداشت حرفه ای، علاوه بر مدارک فوق می بایست تائیدیه مرکز بهداشت در خصوص کارگاه مورد نظر را داشته باشند. کارشناس بهداشت حرفه ای نمیتواند در یک کارگاه هم مسئول بهداشت حرفه ای و هم مسئول ایمنی به صورت توامان باشد.

فرم های مورد نیاز:

 1. فرم یک
 2. فرم دو
 3. فرم صورت جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 4. نمونه قرارداد کار مسئول ایمنی
 5. مدت حضور مسئول ایمنی جهت عقد قرارداد
 6. نرخنامه حقوق و دستمزد
 7. آئین نامه بکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه
 8. فرم گزارش فصلی مسئولان ایمنی