مراحل گرفتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

فرم های مورد نیاز

مراحل لازم برای گرفتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 1. ثبت نام در سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران (https://prkar.mcls.gov.ir/apps/AppList)
 2. در صورت تکمیل ثبت نام پیامکی حاوی آدرس، شماره تماس و ساعات حضور در دفتر انجمن به شماره همراه کاربر ارسال خواهد شد.
 3. تهیه مدارک لازم
 4. تکمیل فرم تقاضانامه و فرم تعهدنامه (بند ۱ و ۶ مندرج در لیست مدارک)
 5. تحویل مدارک به دفتر انجمن صنفی به صورت حضوری

نکات مهم

 1. شرکت در کلاس‌های آموزشی برای همه افراد اجرایی هیات‌مدیره و تمامی کارگران الزامیست. عواقب عدم معرفی کارگران جهت شرکت در دوره ها، به عهده کارفرماست.
 2. گواهی‌های دوره‌های آموزشی به نام اشخاص شرکت‌کننده در دوره، صادر خواهد شد، اما گواهینامه ایمنی پیمانکاری به نام شرکت و مدیرعامل خواهد بود.
 3. برای اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، علاوه بر گذراندن دوره‌های آموزشی، می بایست پرونده مربوطه را تشکیل داده و تمامی مدارک لازم را ارائه نمایید.
 4. از سوی انجمن، هیچ گونه نامه‌ای برای شرکت در مناقصه به شما ارائه نخواهد شد.
 5. در صورت تمایل به معرفی مسئول ایمنی از سوی انجمن، درخواست خود را حتما به صورت مکتوب ارائه نمایید.
 6. دقت نمایید که تمامی بندهای مندرج در فرم تقاضانامه و فرم ثبت نام اینترنتی می بایست به صورت یکسان تکمیل گردد.
 7. پرونده های تکمیل شده، فقط در یک روز از هفته (در آخر هر هفته) مورد بررسی قرار میگیرند.
 8. در صورتی که بیمه تامین اجتماعی، قادر به پاسخگویی در خصوص آمار حوادث نباشد، استعلام از بیمه‌های مسئولیت مدنی نیز قابل قبول است.
 9. دقت نمایید که شماره حساب انجمن صنفی مسئولان ایمنی و حفاظت فنی استان گیلان فقط همان شماره حساب مندرج در لیست مدارک می باشد
 10. ثبت نام اینترنتی در سامانه مربوط به تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، برای همه شرکت ها الزامی است.